روزنوشت هایم

۱۱بهمن

2

سعی کردیم کاری به هم نداشته باشیم

من بار تنهایی خودم را بکشم

انها چاله های زندگیشان را پر کنند

در این خانه هر روز دوستانی جمع می شوند

در تنهاییم

از خودشان پذیرایی می کنند


من و این مورچه ها

سالهاست که با خرده های نان

دوستی مان را اغاز کرده ایم.

حنانه پوری
۱۱بهمن

1

امروز تصمیم گرفتم که وبلاگ بزنم البته نه برای این که سرگرم شم بلکه بخاطره بعضی حرفایی که تو دلم مونده و میخوام یه جورایی از دستشون راحت شم البته من قبلا بلاگفا وبلاگ داشتم ولی وقتی رفتم سراغش همه ی پستام حذف شده بود که نمیدونم تو این چند وقته که نبودم چه اتفاقی افتاده بنابراین اومدم تا وبلاگ جدیدی بزنم امیدوارم بتونم دوستای خوبی پیدا کنم.هه!
حنانه پوری